Wednesday, January 6, 2010

bhArat kalAchAr - 2/1/10

Venue : Y.G.P Auditorium, T.Nagar

Accompanists:

Kumari Akkarai Subhalakshmi - Violin
Sri.J.Vaidyanathan - Mridangam
Sri.Papanasam Sethuraman - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.varnAm-pantuvarAli-Adi (S)
2.tatvamariya-reetigowLa-Adi-pApanAsam sivan
3.karuNAkara mAmava-bEgadA-rUpakam-mahArAjA swAti tirunAL (R,S)
4.vEdapureeshwaram-dhanyAsi-Adi-muttuswAmi dIkshitar
5.mitrI bhAgyamE-karaharapriyA-Adi-tyAgarAja (R,N,S,T)
6.ninnu cheppa-mandAri-Adi-patnam subramanya iyer (S)
7.RTP-Dharmavati-Adi(chatusra+tisra nadai)
8.gAyati vanamAli-gAvati-Adi-sadAsiva brahmEndra
9.tum bina mOrE-misra hindOlam-Adi-meera bhajan
10.tillAna-nIrOshtA-Adi-Madurai Sri.T.N.Seshagopalan

No comments: