Thursday, December 27, 2012

Bharat Kalachar - 27/12/12

Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
Poongulam Subramanian - Mridangam
H.Prasanna - Ghatam


Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1. varNam - navarAgamAlikA - Adi - patnam subramanya iyer
2. sadAnanda tANdavam - bahudAri - Adi - achyutadAsar
3. entani nE varNintunu - mukhAri - rUpakam - tyAgarAjar (R,N,S)
4. nambikettavar - hindOLam - Adi - pApanAsam sivan
5. srI kAntimatIm - dEsi simhAravam - Adi- muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
6. dAriNi telusukonti - shuddasAvEri - Adi - tyAgarAjar
7. RTP - sAvEri - misra cApu - "murugA kumarA parama dayALA saravaNabhava"
    (rAgamAlikA neraval in shanmukhapriya, bEgadA and madhyamAvati)
8. murugA murugA - sAvEri - misra cApu - periasAmi tooran
9. gOpi gOpAla - gamanAshramA - Adi (tisra)-sUrdAs
10.kannA vA - rAgamAlikA - Adi - Smt. Ambujam Krishna
11. tillAnA - sindhubhairavi - Adi - oothukkAdu vEnkatakavi 

Sunday, December 23, 2012

Meenakshi Sundararajan Fine Arts Academy - 22/12/12


Venue : Meenakshi College For Women, Kodambakkam
Accompanists:
B.Ananthakrishnan - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam
Sreesundarkumar - Kanjira
(Vishruthi is sitting behind me, almost hidden !!)

Excellent audience here, as always !
Song List : (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. varNam - AbhOgi - Adi (S)
2. sItApatE- kamAs - Adi - tyAgarAjar
3. sudhAmayi - amrithavarshini - rUpakam - harikesanallur muthiah bhAgavatar (R,N,S)
4. sukhi evvarO - kAnadA - Adi - tyAgarAjar
5. azhagA azhagA - shuddhadanyAsi - kanta chApu - Smt.Ambujam Krishna (R,S)
6. nambikettavar- hindOLam - Adi - pApanAsam sivan
7. O rangasAyee - kAmbhOji - Adi - tyAgarAjar (R,N,S,T)
8. irakkam varAmal - bEhAg - rUpakam - gOpAlakrishna bhArati
9. jagajjanani - ratipatipriyA- Adi - ghanam krishna Iyer
10. muraLidhara gOpAlA - Mand - Adi - periasAmi tooran
11. tambUri meetidava - sindhubhairavi - Adi - purandaradAsa
12. tillAnA- sindhubhairavi - Adi - UthukAdu vEnkatakavi
13. Mangalam

Isai Chaaral - All India Radio Studios - 21/12/12Venue : All India Radio Auditorium
Accompanists:

B.V.Raghavendra Rao - Violin
Mannarkoil J.Balaji - Mridangam

Song List : (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. varnam - sahAna - Adi - tiruvottriyur tyAgayyar
2. nAn enna tavam- kamAs - Adi - oothukAdu vEnkatakavi (S)
3. bAgayanayya - chandrajyOti - Adi - tyAgarAja (R,S)
4. mA ramaNan - hindOLam - rUpakam - pApanAsam sivan (R)
5. sarasa sAma dAna - kApinArAyaNi - Adi - tyAgarAja
6. kaligiyuntE - keeravANi - Adi - tyAgarAja (R,N,S,T)
7. gAna mazhai - rAgamAlikA - Adi - ambujam krishNA
8. chandana charchita - basant bahAr - Adi - jayadEvar
9. tillAnA - madhuvanti - Adi - lAlgudi Jayaraman

Mylapore Fine Arts - 20/12/12Accompanists:

Mysore Srikanth - Violin
J.Vaidyanathan- Mridangam
Trichy Murali- GhatamSong List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. sriman nArAyaNa - bowLi - Adi - annamAcAryA
2. saraseeruhAsana priyE - nAta - Adi - puliyUr duraisamy iyer
3. iti samayamu brOva - nAtakapriyA - rUpakam - mysore vAsudEvAchAr (R,S)
4. kanugontini - bilahari - Adi - tyAgarAja (S)
5. kamalAmbAm bhajarE - kalyANi - Adi - muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
6. karuNAkaranE - kIravANi - Adi - pApanAsam sivan
7. RTP - AbhOgi - khanta triputa (Chatusra and Tisra Nadai)
8. jagajjanani - ratipatipriyA - Adi - Ghanam Krishna Iyer
9. kAkkai chiraginilE - brindAvana sArangA - Adi - subramanya bhArati
10. tambUri meetidava - sindhubhairavi - Adi - purandara dAsa
11. tiruppugazh - surutti
 Saturday, December 22, 2012

Sri Parthasarathy Swami Sabha - 18/12/12


Venue: Vidya Bharathi Kalyana Mantapam

This concert suddenly came up since the artist originally scheduled was indisposed on this particular day.Accompanists:

Smt. Usha Rajagopalan - Violin
K.Arunprakash - Mridangam
Madipakkam Murali - Ghatam
Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)1. varNam - pantuvarALi - Adi - shatkAla narasayya (S)
2. yochanA kamala - darbAr - Adi
3. pArvati kumAram - nAtakurinji - rUpakam - muttuswAmi dIkshitar (R,S)
4. vinarAda nA manavi - dEvagAndhAri - Adi - tyAgarAja
5. kAmAkshi gowrI - sAvEri-Adi- pApanAsam sivan (R,N,S)
6. saravana bhava - pasupatipriyA - Adi - harikEsanallur muthiah bhAgavatar
7. RTP- dharmavati - tisra jhampai (kanta nadai)
8. irakkam varAmal - behAg - rUpakam - gOpAlakrishna bhArati

Sunday, December 16, 2012

Chennai Cultural Academy - 15/12/12


Venue : Rama Rao Kala Mantap, T.NagarAccompanists:

B.Raghavendra Rao - Violin
Mannarkoil J.Balaji- Mridangam
Song List : (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1. varNam - surutti - Adi- pallavi gOpAlayyar (S)
2. gAnamUrtE-gAnamUrtI-Adi - tyAgarAjar
3. vAnchatOnunA - karNaranjani - Adi (tisra) - harikEsanallur muthiah bhAgavatar (R)
4. ninnu nera namminAnurA- pantuvarALi - rUpakam - tyAgarAjar (R,N,S)
5. E rAmuni nammitinO - vakuLAbharaNam - misracApu - tyAgarAjar (R)
6. mAtangi srI- ramAmanOhari - rUpakam- muttuswAmi dIkshitar
7. saravaNa bhava guhanE-madhyamAvati-Adi-pApanAsam sivan (R,N,S,T)
8. cinnanjiru kiLiyE - rAgamAlikA - mahAkavi subramaNya bhAratiyAr
9. eppadi pAdinarO - bhImplAs - Adi
10. sadA enna hrudayadalli - bEhAg  - rUpakam - vijayavittala dAsa
11. tillAnA- sindhubhairavi - Adi - UthukAdu vEnkatakavi
12. mangaLam

Saturday, December 15, 2012

Karthik Fine Arts- 13/12/12


Venue : Bharatiya Vidya Bhavan

Accompanists:
M.A.Krishnaswamy - Violin
Patri Sathishkumar - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira
Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. vara vallabhA - hamsadhwani - Adi - G.N.Balasubramanian (S)
2. dinamani vamsa - harikAmbhOji - Adi - tyAgarAjar
3. parvata rAjakumAri- sriranjani - Adi - muttuswAmi dIkshitar (R,S)
4. ennALu oorakE - subhapantuvarALi - misracApu - tyAgarAjar (R,N,S)
5. narasimha mAmava - ArabhI- kanta cApu - mahAraja swAti tirunAL
6. manadirkkisaindha maNALan - shankarAbharaNam - Adi - harikesanallUr muthiah bhAgavatar (R,S,T)
7. viruththam, chandiran oLiyil - chandrakouns- misra cApu - mahAkavi subramaNya bhAratiyAr
8. tillAnA- hamsAnandi - Adi - harikesanallUr muthiah bhAgavatar

Friday, December 14, 2012

Shanthi Arts Foundation & Endowments - 9/12/12


Venue : Srinivasa Sastri Hall
Accompanists:

B.U.Ganeshprasad - Violin
R.Sankaranarayanan - Mridangam


Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.  varnam- kEdAragowLa- Adi
2.  teliyalEeru rAmA - dEnukA - Adi - tyAgarAjar
3.  annapoorNE visAlAkshi- sAmA - muttuswAmi dIkshitar (R,S)
4.  pAhi jagajjanani - hamsAnandi - Adi - mahArAja swAti tirunAL (R)
5.  sabhApatikku - AbhOgI - rUpakam - gOpAlakrishna bhArati
6.  ErAmuni nammitinO - vakuLAbharaNam - misracApu - tyAgarAjar
7.  sariyyevarammA - bhairavi - kanta jhampa- shyAmA sAstri (R,N,S,T)
8.  enna tavam - kApi - Adi - pApanAsam sivan
9.  viruththam followed by pArthasArathi - sumanEsaranjani - Adi - Dr.Rukmini Ramani
10. kaatrinile varum geetham - kalki Krishnamurthy

Nalinakanthi - 6/12/12


Venue: M.G.R Janaki College, Adayar
Accompanists:
V.Sanjeev - Violin
B.Sivaraman - Mridangam
Adambakkam Shankar-Ghatam
Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1. slOkam - bowLi
2. varNam - suddhadhanyAsi - Adi - harikEsanallUr muthiAh bhAgavathar (S)
3. sri mahAgaNapathi - gowLai - misra cApu - muttuswAmi dIkshitar
4. ee vasudhA nI vanti - sahAnA - Adi - tyAgarAjA (R,S)
5. venkataramaNa - latAngi - rUpakam - pApanAsam sivan (R,S)
6. ambA nIlAyatAkshi - nIlambari - Adi - muttuswAmi dIkshitar
7. ninnu cheppa - mandAri - Adi - patnam subramania iyer (S)
8. cakkani rAja - kharaharapriyA - Adi - tyAgarAja (R,N,S,T)
9. pAyum oLi - rAgamAlikA - Adi - mahAkavi subramania bhArathiAr
10.kalyANa gOpAlam - sindubhairavi - kantacApu - nArayana thIrtha
11.tillAna - madhuvanti - Adi - lAlgudi jayaraman
12.mangaLam