Thursday, December 31, 2009

HAPPY NEW YEAR !!!!

To all Music Rasikas and Bloggers,

Here is wishing you all a very HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR :-)

Let us all pray to the Almighty that the ensuing years be filled with peace and harmony.

Sunday, December 27, 2009

Kapali Fine Arts - 22/12/09

Venue: Srinivasa Sastri Hall, Luz
Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
B.Sivaraman - Mridangam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.srI mAtrubhUtam-kannadA (S)
2.pArvati nAyakanE-shanmukhapriyA
3.innudaya bAradE-kalyANavasantam-kantacApu-purndaradAsA (R,N,S)
4.santatamu ninnE-valaji-Adi-G.N.Balasubramanian
5.mOhanavalli-mAnji-misracApu-kavikunjarabhArati
6.bhajana sEyavE-kalyANi-rUpakam-tyAgarAjA
7.sukhi evvarO-kAnadA-Adi-tyAgarAjA (R,N,S,T)
8.viruttam(orumaiyudan-ArutpA verses-reethigowla,tilang,bhavAni)
followed by unnai andri utra thuNai-BhavAni-rUpakam-dandapANi dEsikar
11.muddugAre yasOda-kurinjI-Adi-annamAchAryA
12.chandana charchita-basant bahAr-Adi-jayadEvA ashtapadi

Meenakshi Sundararajan Educational Trust - 21/12/09

Venue: Meenakshi College,KodambakkamAccompanists:

B.U.Ganeshprasad: violin
Padmasri.Sri.Haridwaramangalam A.K.Palanivel: Tavil
J.Vaidyanathan: mridangam.
Dr.Karthick: ghatam

Song list: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.swAminAtha paripalaya-nAtai (S)
2.viruttam followed by puLLum silambinakkAN-tiruppAvai-sankarAbharaNam-misracApu
3.Munduvenuga-darbAr-Adi-tyAgarAja
4.sadAnanda tAandavam-bahudAri-achyutadAsar (R,S)
5.Emani pogadudhurA-veera vasantam-tyAgarAja
6.ninnE neranammi-pantuvarALi-rUpakam-tyAgarAja (R,N,S)
7.rathna kanchuka dhAriNi-kAmbOdi-harikEsanallur muthaiah BhAgavatar
8.RTP-abhEri-kanta triputa(nee padamule gatiyani nammiti rAma rAamachandra)
followed by Ragamalika swaras in Desh, Hameer, Sivaranjani (R,N,S,T)
10.tum bina morE-misra hindOlam-meera bhajan
11.mangaLam

Chennayil tiruvaiyAru - 19/12/09

Venue : Kamaraj Memorial Hall

Conducted by Lakshman Sruti Musicals

Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
B.Ganapatiraman - Mridangam
Adambakkam Shankar - Ghatam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Varnam-Begada-Adi
2.NeedayarAdha-Vasantabhairavi-rUpakam-tyAgarAjA (S)
3.Virutham followed by Azhi Mazhai kannA-varALi-tiruppAvai
4.manavyAla-naLinakAnti-Adi-tyAgarAja (R,S)
5.vazhi maraittirukkudhE-nAtaikurinji-misracApu-gOpAlakrishna bhArati
6.srikAnta neeyeda-bhavapriyA-Adi-tyAgarAjA (S)
7.yArO ivar yArO-sAvEri-Adi-aruNachala kavi (R,N,S,T)
8.varuvAi varuvAi-darbAri kAnadA-Adi-Subramanya bharatiyAr
9.needAn thuNai-rAgamAlika-N.S.Chidambaram (S)
10. kAkkai chiraginilE-brindAvana sAranga-Adi-Subramanya bhAratiyAr

Kalarasana - 17/12/09
(Vishruthi sitting behind me)

Accompanists:

Mysore Srikanth - Violin
Ganapathiraman - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Valachi Vacchi-navarAgamAlikA varNam (S)
2.vaiyathu-tiruppAvai-Gaulai
3.gAnamurthe-gAnamurti
4.charaNam vijayasaraswati-vijayasaraswati (R)
5.pArvati kumAram-nAttaikurinji (S)
6.karuNa jUdavamma-varALi (R,N,S,T)
7.chalamElarA-mArgahindOLam (S)
8.RTP-brindAvana sArangA-misra triputa 2 Kalai
9.viruttam(from Ramalingaswamy's arutpa)-nAdanAmakriyA,pIlU,senjurutti,yamunAkalyANi followed by pibarE rAmarasam-yamunAkalyANi
10.parulanna mAta-kApi
11.kAvadi chindu
12.tambUri meetidava-sindubhairavi
13.mangaLam

Sunday, December 13, 2009

Nungambakkam Cultural Academy - 12/12/09Accompanists:

Kandadevi Vijayaraghavan - Violin
Shertalai Ananthakrishnan - Mridangam
Papanasam Sethuraman - Kanjira

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-AbhOgi-Adi
2.yOchana kamala-darbAr-Adi-tyAgarAja (S)
3.teliyalEru-dEnukA-Adi-tyAgarAja
4.**virutham(tAzh sadaiyum,pEyyAzhwAr) followed by mAramaNan-hindOlam-pApanAsam sivan
5.sri chAmundEshwari-bilahari-Adi-mysore vAsudEvAchAr (R,N,S)
6.bruhadambikAyai-vasantA-misracApu-muttuswAmi dIkshitar
7.ennAlu oorake-subhapantuvarALi-misracApu-tyAgarAja (R,N,S,T)
8.Virutham(sEnthanai kandanai)-brindAvanasArangA,sAvEri,valaji
koovi azhaithAl-valaji-Adi
9.sadA enna hrudaya-behAg-rUpakam-vijayavittala dAsa
10.tillAna-sindubhairavi-Adi-UthukAdu vEnkatasubbier


**
Here are the lyrics and meaning of the pAsuram verses that I sang in the concert before the kriti mA ramaNan, a composition of pApanAsam sivan. (The meaning of the kriti is very much similar to that of the verse given below.)

தாழ் சடையும் நீள் முடியும் ஒண் மழுவும் சக்கரமும்,
சூழ் அரவும் பொன் நாணும் தோன்றுமால் சூழும்
திரண்டு அருவி பாயும் திருமலை மேல் எந்தைக்கு,
இரண்டு உருவும் ஒன்றாய் இசைந்து !

Meaning:
தாழ்ந்த சடையும், அழகிய மழுப்படையும்,சுற்றி அணிந்துள்ள பாம்பணியும் வாய்ந்த வடிவும்,நீண்ட திருமுடியும்,திருவாழிப் படையும்,பொன்னரைஞாணும் வாய்ந்த வடிவம் இரண்டும்,அருவி பாயும் திருவேங்கடம் உடையானுக்கு ஒரு சேரப் பொருந்திப் பொலியும்.

In the hills of TiruvEnkatam, the Lord seems to have both matted hair and crown, he wields both the axe and the discus, wears both a snake around his neck and the sacred thread. Two images blended into one- what a wonder !

Tuesday, December 8, 2009

Karthik Fine Arts - 7/12/09

Accompanists:

Sri.V.Sanjeev - Violin
Mannargudi Sri.Easwaran - Mridangam
Sri.B.S.Purushothaman - Kanjira

It was a great honor for me to have alongside me on stage, a senior Mridangam Vidwan like Sri.Easwaran.


Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Varnam-sahAna-Adi
2.parAsakti-sAvEri-Adi-tyAgarAja (S)
3.nAda muraLigAna-hamIrkalyANi-Adi(tisra)-UthukKadu vEnkatasubbier
4.azhagA azhagA-sudhdhadhanyAsi-kantacApu-ambujam krishnA (R,S)
5.sarasa sAmadAna-kApinArAyaNi-Adi-tyAgarAja
6.kamalAmbAm bhajarE-kalyANi-Adi-muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
7.petra thAi-rEvati-Adi-rAmalinga swAmi arutpA
8.virutham(siru viralgaL),kaNNA vA-rAgamAlikA-ambujam krishNa
9.tiruppugazh-surutti

unnati and SGBS Trust - Bangalore-6/12/09

Accompanists:

B.K.Raghu - Violin
Jayachandra Rao - Mridangam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.VarNam-srIrAgam-Adi
2.vara vallabha-hamsadhwani-Adi-G.N.Balasubramanian (S)
3.rAgaratna-reetigowLA-rUpakam-tyAgarAja (R,S)
4.santAnamanjari-santAnamanjari-Adi-muttuswAmi dIkshitar
5.ratnakanchuka-kAmbhOji-misracApu-harikEsanallur muthiah bhAgavatar
6.ninnE nammitI-simhendramadhyamam-misracApu-mysore vAsudEvAchAr (R,N,S)
7.telisi rAma-pUrnachandrikA-Adi-tyAgarAja
8.dAsarati-tOdi-Adi-tyAgarAja (R,N,S,T)
9.slOkam,pravisha rAdhE-misra sivaranjani-kantacApu-jayadEvar
10.sadA enna hrudaya-behAg-rUpakam-vijayavittala dAsa
11.slOkam,mangala mUruti-madhuvanti-Adi-tulsidAs
12.tillAnA-sindubhairavi-Adi-UthukkAdu vEnkatasubbier
13.MangaLam

Jaya TV mArgazhi mahA utsavam - 4/12/09

Accompanists:

V.V.S.Murari - Violin
R.Sankaranarayanan - Mridangam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.mArubalga-srIranjani-Adi-tyAgarAja(S)
2.swAgatam krishnA-mOhanam-Adi(tisram)-oothukkAdu vEnkatasubbier
3.AlOkayE sri bAlakrishnam-chArukEsi-Adi-nArAyaNa teerthar (R)
4.saravana bhava-pasupatipriyA-Adi-harikesanallur muthiah bhAgavatar
5.meenAkshi mEmudam-pUrvikalyANi (R,N,S,T)
6.irakkam varAmal-behAg-rUpakam-gOpAlakrishna bhArati
7.slOkam,pravisha rAdhE-misra sivaranjani-kanta cApu-jayadEvar
8.tillAna-sindubhairavi-Adi-uthukkAdu vEnkatasubbier

Jayadharini Trust - 2/12/09

This concert was held at R.K.Swamy Hall, Mylapore.

Accompanists:

B.U.Ganeshprasad - Violin
Mannarkoil.J.Balaji - Mridangam
Adambakkam Shankar - GhatamSong List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)1.Varnam-nAtaikurinji
2.teliyalEru rAma-dEnukA-Adi-tyAgarAja
3.marivEre-Anandabhairavi-MisracApu-syAmA sAstri (R,S)
4.vAnchathOnu-karNaranjani
5.vEnkataramanA-latAngi-rUpakam-pApanAsam sivan (R,S)
6.sarasa sAmadAna-kApinArayaNi
7.bAlagOpAla-bhairavi-Adi-muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
8.needAn thuNai-rAgamAlika-N.S.Chidambaram
9.pazhani ninra-kApi-rUpakam-periasAmi tooran
10.mangaLam

Wednesday, December 2, 2009

Sri Krishna Gana Sabha-29/11/09

This concert was on the auspicious occasion of the inauguration of srI kAmakOti gAna mandir, within the premises of Sri Krishna Gana Sabha,T.Nagar.

The inauguration was done by His Holiness Jagadguru Sri.Jayendra Saraswati swAmigaL of kAnchi kAmakoti Mutt and this was followed by the concert.

The hall has been very tastefully constructed and with wonderful acoustics..
Accompanists:

Mysore Srikanth - Violin
Neyveli Skandasubramanian - Mridangam
Papanasam Sethuraman - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.siddivinAyakam anisham-shanmukhapriya-rUpakam (S)
2.slOkam,dinamani vamsa-harikAmbhOji-tyAgarAja-Adi
3.Enna Perum thavam-SahAna-periasAmi thUran-Adi (R)
4.slOkam,neerajAkshi kAmAkshi-hindOLam-rUpakam
5.ninnE nammiti-simhEndramadhyamam-misracApu (R,N,S)
6.vanadurgE vanaspati-vanaspati-rUpakam-Harikesanallur Bhagvatar
7.sri chandrasekhara yateendram BhajE-sankarAbharaNam (R,S,T)
8.Virutham (kandar anubhUti),kArthikeyanai kannAra-kApi-rUpakam-mAyuram viswanAtha sAstri
9.gAna mazhai pozhiginrAn-rAgamAlikA-ambujam krishnA
10.gOpi gOpAla-gamanAshramA-sUrdAs
11.ponnAr mEniyanE-kurinji-rUpakam
12.Mangalam

Tuesday, December 1, 2009

rAmalingar paNi manram-tirunAvukkarasar tEvAram-28/11/09

rAmalingar paNi manram conducts seminars and concerts every year, on various topics pertaining to Tevarams,Divya Prabandams,tiruppugazhs and so on.

This year I was given the theme of tirunAvukkarasar (appar)'s tevAram hymns.

Accompanists:

Anayampatti Venkatasubramanian - Violin
Neyveli Skandasubramanian - Mridangam


Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.virutham (dEvarellam tozhum)followed by nanru nAL torum - hamsadwani-Adi (S)
2.padaigaL pOl (virutham-tirunErisai)-pantuvarALi followed by talayE nee vaNangAi (R)
3.sonmAlai-Arabhi-rUpakam
4.mattuvAr(tirukkurunthogai)-mAyAmALavagowLa-Adi
5.mUvilai(virutham-harikAmbhOji)followed by gnAnathAl-harikAmbhOji-Adi
6.viNda mAmalar-kalyANi-Adi
7.kuniththa puruvamum(virutham) followed by vAnaNai-keeravANi-misra cApu (R)
8.mAsil veenayum-pUrvikalyANi-misra cApu (R,N,S)
9.sottruNai vEdiyan-kEdAragowLa
10.petra thAi-rEvati
11.tirunAvukkarasar thuti,mangaLam

shivAnugrahA utsav - 25/11/09

This was part of the annual series conducted by Smt.Rukmini Ramani.
Venue :Narada Gana Sabha Mini Hall

Compositions of Smt.Rukmini Ramani were presented.Accompanists:

Mysore Srikanth - Violin
B.Sivaraman - Mridangam
Madipakkam Murali - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.bAla gaNapati pAhimAm-valaji-misra cApu (S)
2.karuNA sAgari kapAlishwari-gAnAmoorti
3.tirupativAsA srinivAsA-kAnadA (R,S)
4.yadukula tilakane-chenjurutti
5.upAsanai seidhAl-vitapi (R)
6.ninnai pAdi ninnai vaNangi-dwijAvanti (R)
7.KarpagAmbikai prANa-madhyamAvati-misra cApu (R,S,T)
8.pArthasArathy-sumanEsaranjani-Adi
9.Mangalam virutham-latAngi,surutti