Wednesday, August 26, 2009

Music Circle,Ragasudha Hall - 25/8/09

Accompanists:

Akkarai Subhalakshmi - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam
Papanasam Sethuraman - Kanjira


Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-kAnadA-ata-rAmanAthapuram srinivAsa iyengAr
2.telisirAma-pUrNachandrikA-Adi-tyAgarAjar
3.entanee nE-mukhAri-rUpakam-tyAgarAjar (R,N,S)
4.kannatanri-kuntalavarALi-Adi-veeNai kuppier
5.soundararAjam AshrayE-brindAvanasArangA-rUpakam-muttuswAmi dIkshitar (R)
6.srIkAntha-bhavapriyA-Adi-tyAgarAjar (S)
7.sivam haram-kAmbhOji-Adi-harikEsanallur muthiah bhAgavatar (R,S,T)
8.parulannamAta-kApi-Adi-dharmapUri subbarAyar
9.virutham (rAmalingaswAmi arutpA) followed by irakkam varAmal-behAg-rUpakam-gOpAlakrishna bhArati
10.mangaLam

R.R.Sabha,Tiruchirapalli - 23/8/09

This concert was part of the "Eppadi pAdinArO" series.


Accompanists:

Kandadevi Vijayaraghavan - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam
Andhanallur Ranganathan - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Virutham followed by sri mahA gaNapathiravathu-gowLai-misracApu-muttuswAmi dIkshitar (S)
2.tatvamariya-reethigowLa-Adi-pApanAsam sivan
3.seethamma mAyamma-vasantA-rUpakam-tyAgarAjar (R,N,S)
4.sukhi evvarO-kAnadA-Adi-tyAgarAjar
5.srikAntha-bhavapriyA-Adi-tyAgarAjar (S)
6.saravaNabhava-madhyamAvathi-Adi-pApanAsam sivan (R,N,S,T)
7.virutham followed by karuNai deivamE-sindhubhairavi-Adi
8.sadhA enna-behAg-rUpakam-vijayavittala dAsa
9.mangaLam

Saraswathi and Parthasarathy Swami Sabha - 22/8/09

This was held as part of their Isai Tamizh Vizha at Narada Gana Sabha Main Hall.


Accompanists:

Mysore Srikanth - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. kuniththa puruvam(tevAram virutham)followed by swAmi nAn undan-nAtakurinji-Adi-pApanAsam sivan
2. AdAdhu asangAdhu-madhyamAvati-Adi-UthukAdu venkatasubbier
3. taNigai malayai-sahAnA-rUpakam-rAmalinga swAmi (R,S)
4. antharaNga bhakthi-shadvidamArgini-Adi-kOteeswara iyer
5. mOhanavalli-mAnji-misrachApu-kavi kunjara bhArati
6. kAmAkshi gowri-Saveri-Adi-Papanasam Sivan (R,N,S,T)
7. rAgamAlika virutham(from kAnthimati pillai tamizh) followed by tEdi unnai-sindubhairavi-Adi
8. vattu naduvE-periAzwar Pasuram-Ragamalika-Adi

Sunday, August 9, 2009

Sri gururAja sEvA samiti - 7/8/09

Occasion: Guru Raghavendra Jayanti celebrations
Venue: Ayodhya mantapam, West Mambalam
Accompanists:

B.U.Ganeshprasad - Violin
Neyveli Skandasubramanian - Mridangam
S.Karthick - Ghatam

Song list:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. Varnam - pantuvarALi - Adi (S)
2. rAghavEndra guru - darbAr - kanta triputa - mysore vAsudEvAchAr
3. chEta sri bAlakrishnam - dwijAvanti - rUpakam - muttuswAmi dIkshitar
4. aparimita mahima guru rAghavEndrA - dhanyAsi - Adi - padmanAbha vittaladAsa (R)
5. rAghavendra guru - hindOlam - Adi - vijayavittala dAsa (R)
6. guru rAghavEndram anisham - kAmbhOji - Adi - mysore vAsudEvAchar (R,N,S,T)
7. karadarE bara bAradE - janasammOdini - Adi - kamaleshavittaladAsa
8. Ragamalika slOkam followed by
eddu bAro guru - tilang - Adi - Guru surajAnandA
9. mangaLam

Wednesday, August 5, 2009

AvaNi avittam - 5th August 2009


Vishvesh posing for a photo after wearing his new "pooNal" today :-)

He seems to be saying, " I am 7 years old and ready to wear a real, permanent pooNal" !!