Sunday, February 28, 2010

Sri Anantapadmanabhaswamy Temple, Adyar - 27/2/10

I sang yesterday at Sri Anantapadmanabhaswamy Temple,Adyar as part of the 16th BrahmOtsavam festival at the temple.

Each day during the BrahmOtsavam, a different alankAram is done to the deity and yesterday happened to be the TirukalyANa utsavam and oonjal utsavam.
Earlier in the evening, during the TirukalyAnam deepArAdhanA, we were honored to have the Maharaja of Travancore,His Highness Maharaja Raja Ramaraja Sri Padmanabha Dasa Vanchipala Martanda Varma III [Uthradom Tirunal] at the temple. I was very fortunate to have got an opportunity to render the kriti bhOgindra sAyinam in the presence of His Highness during the deepArAdhanA.

Accompanists:

Sri.H.N.Bhaskar - Violin
Sri.Poongulam Subramanian-Mridangam
Sri.Anirudh Athreya-Kanjira

Song list:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.dEva dEva-mAyAmALavagowLa-rUpakam-maharaja swAti tirunAL (S)
2.AdAdu asangAdu-madhyamAvati-Adi-UthukkAdu vEnkatasubbier
3.kOlam kANa vAreer-nAttaikurinji-Adi-Ambujam Krishna (R,S)
4.ranganAyakam-nAyaki-Adi-muttuswAmi dIkshitar
5.kalyANa rAma-hamsanAdam-Adi-UthukkAdu vEnkatasubbier (S)
6.vinarAda nA manavi-dEvagAndhAri-Adi-tyAgarAja
7.bAlagOpAla-bhairavi-Adi-muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
8.srInivAsa-hamsAnandi-Adi-pApanAsam sivan
9.sItA kalyANa-kurinji-kanta cApu-tyAgarAja
10.aDithalathil-neelAmbari-ranganAthar Unjal
11.pachai mAmalai-pAsuram(Virutham-chandrakouns)
followed by tillAnA-chandrakouns-tisra Adi-Madurai Sri.T.N.Seshagopalan
12. mangaLam
Mangalam

Saturday, February 27, 2010

Annanagar Music Circle - 21/2/10

Accompanists:

Dr.R.Hemalatha - Violin
Sri.Tanjavur.Kumar - Mridangam
N.Sundar - MorsingSong List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-sAvEri-Adi (S)
2.teliyalEru-dEnukA-Adi-tyAgarAja
3.sri sivE-AbhOgi-Adi-harikEsanallUr muthiah bhAgavatar (R,S)
4.sanTanamanjari-santAnamanjari-Adi-muttuswAmi dIkshitar
5.rAma rAma guNaseema-simhEndramadhyamam-Adi-mahArAjA swAti tirunAL (R,N,S,T)
6.ranganAyakam-nAyaki-Adi-muttuswAmi dIkshitar
7.sarasa sAma dAna-kApinArAyaNi-Adi-tyAgarAja
8.RTP-sAvEri-tisra jhampa tALm,misra nadai (R,N,S)
9.pravisha rAdhE-misra sivaranjani-kanta cApu-jayadEvar
10.mangaLam

Wednesday, February 24, 2010

Concert Review in Hindu

Tyagaraja Aradhana Concert on 21st of January under the auspices of Mylapore Fine Arts :

You can go the following link to see a review of the above concert in the Hindu paper dated 5th February,2010:http://www.hindu.com/fr/2010/02/05/stories/2010020551281000.htm

Tambaram Music Club - 14/2/10This was a concert held as part of the tyAgarAja ArAdhanA celebrations.

Accompanists:

Sri.Kandadevi Vijayaraghavan - Violin
Sri.Delhi Sairam - Mridangam


Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.slOkam, mErusamAna-mAyAmALavagowlA-Adi (S)
2.nAdasudhA-Arabhi-rUpakam (R)
3.gAnamUrte-gAnamUrti-Adi
4.bhajana sEyavE-kalyANi-rUpakam (R,S)
5.sukhi evvarO-kAnadA-Adi
6.tanavAri-bEgadA-Adi
7.nagumOmu-AbhEri-Adi (R,N,S,T)
8.sri rAma jayarAma-yadukulakAmbhOji-kantacApu

Narada Gana Sabha - 11/2/10

Accompanists:

Sri.Raghavendra Rao - Violin
Sri.Poongulam Subramanian - Mridangam
Sri.Papanasam Sethuraman - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-surutti-Adi
2.varavallabha ramaNa-hamsadhwani-Adi-G.N.Balasubramanian (S)
3.gurulEka-gowrimanOhari-kantacApu-tyAgarAjar (R,N,S)
4.dEvi ramE-vasantA-Adi-mysore vAsudEvAchAr
5.pArvati nAyakanE-shanmukhapriya-Adi-pApanAsam sivan (R,S)
6.nandagOpAla-AbhEri-Adi-UthukkAdu vEnkatasubbier
7.sri subramaNyAya-kAmbhOji-rUpakam-muttuswAmi dikshitar (R,N,S,T)
8.sri mAdhava-behAg-Adi-pApanAsam sivan
9.ponnAr mEniyanE-kurinji-rUpakam
10.virutham (appar tEvAram)
followed by nAgEndra hArAya-siva panchAkshara stOtram
11.mangaLam

Rathnagirishwarar Temple,Chennai - 9/2/10
Accompanists:

Sri.V.V.Ravi - Violin
Sri.Tiruvarur Vaidaynathan - Mridangam
Sri..Sreesundarkumar - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-ranjani-Adi-G.N.Balasubramanian
2.idadhu padam-kamAs-Adi-pApanAsam sivan (S)
3.marivEre-Anandabhairavi-misracApu-syAmA sAstri (R)
4.bhuvanEshvariyA-mOhanakalyANi-Adi-Harikesanallur Muthiah Bhagavatar (R,S)
5.giripriyam-kathanakuthUuhalam-Adi-Harikesanallur Muthiah Bhagavatar
6.Adiya pAdathai-surutti-Adi-Gopalakrishna Bharati (R)
7.EkambranAthEshwarEna-ChathuranginI-Adi-muttuswAmi dIkshitar
8.kArthikEya gAngEya-tOdi-Adi-pApanAsam sivan (R,N,S,T)
9.Ragamalika Virutham-(appar tEvAram)
followed by Irakkam Varamal - Behag
10.karuNai madi tavazhum-rAgamAlikA-Adi-N.S.Chidambaram
11.nAgEndra hArAya-sivapanchAkshara stOtramMonday, February 8, 2010

Sri Ram Samaj - 4/2/10

This concert was held as part of the tyAgarAja ArAdhanA series.
Accompanists:

Kumari Akkarai Subhalakshmi - Violin
Neyveli Skandasubramanian - Mridangam
Alathur Rajganesh - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.srIganapatini-sowrAshtram-Adi
2.sItApatE-kamAs-Adi (N,S)
3.kanakanaruchirA-varALi-Adi
4.seetamma mAyamma-vasantA-rUpakam (R,S)
5.manavyAla-naLinakAnti-Adi (R)
6.sArvabhouma sAkEtarAmA-rAgapancharam-Adi
7.EtAvunarA-kalyANi-Adi (R,N,S,T)
8.ennagamanasuku-neelAmbari-Adi
9.rAmarAma-senjurutti-rUpakam
10.vadanadyuti-pantuvarALi-rUpakam
11.mangaLAshtakam slOkam-rAgamAlikA-wAlAjAhpettai vEnkataramana bhAgavatar
12.mangaLam

Sunday, February 7, 2010

Rasika Ranjani Sabha,Ghatkopar,Mumbai - 30/1/10

Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
Neyveli.S.Skandasubramanian - Mridangam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Varnam-sudhdhadhanyAsi-Adi-harikEsanallur muthiah bhAgavatar (S)
2.swAminAta paripAlayAshumAm-nAtai-Adi-muttuswAmi dIkshitar
3.bruhadambikAyai-vasantA-misracApu-muttuswAmi dIkshitar (R,S)
4.ambA neelAyatAkshi-neelAmbari-Adi-muttuswAmi dIkshitar
5.kanugontini-bilahari-Adi-tyAgarAjA (S)
6.pakkalanilabadi-kharaharapriyA-misracApu-tyAgarAjA (R,N,S,T)
7.rAja rAja-nirOshtA-tisra Adi-harikEsanallur muthiah bhAgavatar
8.virutham,chandiran oLiyil-chandrakouns-misracApu-mahAkavi subramanya bhAratiyAr
9.virutham,kaliyuga varadan-brindAvana sArangA-Adi-periasAmi tUran
10.villinai-kAvadi chindu-mahAkavi subramanya bhAratiyAr
11.tillAnA-rEvati-misracApu-lAlgudi jayaraman
12.mangaLam

Monday, February 1, 2010

Nanganallur Sri Tyagaraja Sangeetha Samajam - 25/1/10


Concerts at Ranjani Hall, Nanganallur are always extremely well attended. Nanganallur residents should be commended for their keen interest in the art and for sitting through the entire concert, without an exodus during the Tani Avartanam :-)

This concert was one among the Tyagaraja Aradhana series of concerts organized by NSTSS.

Accompanists:

B.V.Raghavendra Rao - Violin
Poongulam Subramanian - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira


Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.slOkam, mErusamAna-mAyAmALavagowLA-Adi (S)
2.rArA mAyinti-asAvEri-Adi
3.sandEhamunu-rAmapriyA-Adi (R,S)
4.telisirAma-pUrNachandrikA-Adi
5.rAmakathAsudhA-madhyamAvati-Adi (R,N,S,T)
6.E rAmuni-vakuLAbharaNam-misracApu (R)
7.tanavAri tanamu-bEgadA-Adi
8.RTP-gowrimanOhari-kanta triputa
"tyAgarAja swAmiki sarievvarE rAmabhakthudu sri"
9.gAna mazhai-rAgamAlikA-Adi-ambujam krishna
10.virutham,tEdi unnai-sindubhairavi-Adi-subramanya bhAratiyAr
11.mangaLam