Monday, February 8, 2010

Sri Ram Samaj - 4/2/10

This concert was held as part of the tyAgarAja ArAdhanA series.
Accompanists:

Kumari Akkarai Subhalakshmi - Violin
Neyveli Skandasubramanian - Mridangam
Alathur Rajganesh - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.srIganapatini-sowrAshtram-Adi
2.sItApatE-kamAs-Adi (N,S)
3.kanakanaruchirA-varALi-Adi
4.seetamma mAyamma-vasantA-rUpakam (R,S)
5.manavyAla-naLinakAnti-Adi (R)
6.sArvabhouma sAkEtarAmA-rAgapancharam-Adi
7.EtAvunarA-kalyANi-Adi (R,N,S,T)
8.ennagamanasuku-neelAmbari-Adi
9.rAmarAma-senjurutti-rUpakam
10.vadanadyuti-pantuvarALi-rUpakam
11.mangaLAshtakam slOkam-rAgamAlikA-wAlAjAhpettai vEnkataramana bhAgavatar
12.mangaLam

3 comments:

Sathej said...

Observation - the 100th concert post on blog :) Congrats :)

Sathej

Priya Ram said...

Thats a great observation. thanks Sathej and congrats Gayathri !!

Geetha said...

Thanks for the great info Gayathri ji...