Wednesday, February 24, 2010

Rathnagirishwarar Temple,Chennai - 9/2/10
Accompanists:

Sri.V.V.Ravi - Violin
Sri.Tiruvarur Vaidaynathan - Mridangam
Sri..Sreesundarkumar - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-ranjani-Adi-G.N.Balasubramanian
2.idadhu padam-kamAs-Adi-pApanAsam sivan (S)
3.marivEre-Anandabhairavi-misracApu-syAmA sAstri (R)
4.bhuvanEshvariyA-mOhanakalyANi-Adi-Harikesanallur Muthiah Bhagavatar (R,S)
5.giripriyam-kathanakuthUuhalam-Adi-Harikesanallur Muthiah Bhagavatar
6.Adiya pAdathai-surutti-Adi-Gopalakrishna Bharati (R)
7.EkambranAthEshwarEna-ChathuranginI-Adi-muttuswAmi dIkshitar
8.kArthikEya gAngEya-tOdi-Adi-pApanAsam sivan (R,N,S,T)
9.Ragamalika Virutham-(appar tEvAram)
followed by Irakkam Varamal - Behag
10.karuNai madi tavazhum-rAgamAlikA-Adi-N.S.Chidambaram
11.nAgEndra hArAya-sivapanchAkshara stOtram1 comment:

Sathej said...

The Anandabhairavi Ragam was good. But the Thodi Alapanai quite made it a memorable day for me - the long lower sthayi passages were very beautiful. Nice pic btw :)

Sathej