Sunday, April 4, 2010

Rama Mandiram, Mysore - 26/3/10

Accompanists:

Dr.Jyotsna Srikanth - Violin
Sri.Tumkur Ravishankar - Mridangam
Sri.Tumkur Shashishankar - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.mErusamAna-mAyAmAlavagowLa-Adi-tyAgarAjA (S)
2.palukavadEmirA-devamanOhari-Adi-mysore vAsudEvAchAr (R)
3.telisirAma-pUrnachandrikA-Adi-tyAgarAjA
4.kaligiyuntE-keeravANi-Adi-tyAgarAjA (R,N,S,T)
5.phaNipati sAyI-jhankAradhwani-Adi-tyAgarAjA
6.RTP-nAtaikurinji-kanta triputa (chatusra nadai)(R,N,S)
Tukkadas

1 comment:

Sathej said...

Keeravani..been a while since I heard one of my fav Ragams at length. Nice to see RTP as well..

Sathej