Monday, October 6, 2014

Sri Thyaga Brahma Gana Sabha - 28/8/14This concert was held as part of their Sri Jayanti Festival.

Co-artists:
Smt.M.Narmadha - Violin
Sri. Neyveli Skandasubramaniam - Mridangam
Sri.K.V.Gopalakrishnan - Kanjira

Song List: (R- raga alapana, N-neraval, S-swaram, T-tani avartanam)

1. sakti gaNapathim - nAta - rUpakam - Harikesanallur Muthiah Bhagavatar (S)
2. gAnamurthe - gAnamurti - Adi - tyAgarAja
3. neene dayALo - Anandabhairavi - misra cApu - purandara dAsa (R,S)
4. rAjeevAkshabAro - sankarAbharaNam - Adi - Maharaja swAti tirunAL
5. AdAdu asangAdu - madhyamAvati – Adi - Oothukadu Venkatakavi (R,S)
6. AlokayE sri - charukEsi - Adi - nArAyaNa teertha
7. sree sathyanArayaNam - sivapantuvarALi - rUpakam - muthuswAmy Dikshitar (R,N,S,T)
8. pravisharAdhe - misra sivaranjani - kanta cApu - jayadEva
9. kAtrinilE varum - Kalki Krishnamurthy
10. Mangalam jaya mangalam - Suruti - Adi - purandara dAsa

No comments: