Sunday, January 13, 2013

N.K.T Music Festival - 2/1/2013


Venue: N.K.T Hall, Triplicane

Co-Artistes:
B.Ananthakrishnan - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam

Song List : (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. varNam - sAvEri - Adi (S)
2. swAgatam krishnA - mOhanam - Adi(tisra) - oothukAdu vEnkatakavi
3. marivErE - Anandabhairavi - misra cApu - syAmA sAstri (R,S)
4. nambikettavar - hindOLam - Adi - pApanAsam sivan
5. Anandanatam AduvAr - pUrvikalyANi - rUpakam - neelakanta sivan (R,S)
6. EdayyA gati - chalanAta - Adi - kOteeswara iyer
7. pakkala nilabadi - kharaharapriyA - misra cApu - tyAgarAjA (R,N,S,T)
8. virutham, pArthasArati - sumanEsaranjani -Adi  - Dr.Rukmini Ramani
9. irakkam varAmal - bEhAg - rUpakam - gOpAlakrishna bhArati
10. mangaLam

No comments: