Friday, December 14, 2012

Shanthi Arts Foundation & Endowments - 9/12/12


Venue : Srinivasa Sastri Hall
Accompanists:

B.U.Ganeshprasad - Violin
R.Sankaranarayanan - Mridangam


Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.  varnam- kEdAragowLa- Adi
2.  teliyalEeru rAmA - dEnukA - Adi - tyAgarAjar
3.  annapoorNE visAlAkshi- sAmA - muttuswAmi dIkshitar (R,S)
4.  pAhi jagajjanani - hamsAnandi - Adi - mahArAja swAti tirunAL (R)
5.  sabhApatikku - AbhOgI - rUpakam - gOpAlakrishna bhArati
6.  ErAmuni nammitinO - vakuLAbharaNam - misracApu - tyAgarAjar
7.  sariyyevarammA - bhairavi - kanta jhampa- shyAmA sAstri (R,N,S,T)
8.  enna tavam - kApi - Adi - pApanAsam sivan
9.  viruththam followed by pArthasArathi - sumanEsaranjani - Adi - Dr.Rukmini Ramani
10. kaatrinile varum geetham - kalki Krishnamurthy

No comments: