Saturday, December 15, 2012

Karthik Fine Arts- 13/12/12


Venue : Bharatiya Vidya Bhavan

Accompanists:
M.A.Krishnaswamy - Violin
Patri Sathishkumar - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira
Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. vara vallabhA - hamsadhwani - Adi - G.N.Balasubramanian (S)
2. dinamani vamsa - harikAmbhOji - Adi - tyAgarAjar
3. parvata rAjakumAri- sriranjani - Adi - muttuswAmi dIkshitar (R,S)
4. ennALu oorakE - subhapantuvarALi - misracApu - tyAgarAjar (R,N,S)
5. narasimha mAmava - ArabhI- kanta cApu - mahAraja swAti tirunAL
6. manadirkkisaindha maNALan - shankarAbharaNam - Adi - harikesanallUr muthiah bhAgavatar (R,S,T)
7. viruththam, chandiran oLiyil - chandrakouns- misra cApu - mahAkavi subramaNya bhAratiyAr
8. tillAnA- hamsAnandi - Adi - harikesanallUr muthiah bhAgavatar

1 comment:

priya ram said...

Happy to read your review in rasikas and saabaash.com. keep it up. God bless you.