Friday, December 14, 2012

Nalinakanthi - 6/12/12


Venue: M.G.R Janaki College, Adayar
Accompanists:
V.Sanjeev - Violin
B.Sivaraman - Mridangam
Adambakkam Shankar-Ghatam
Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1. slOkam - bowLi
2. varNam - suddhadhanyAsi - Adi - harikEsanallUr muthiAh bhAgavathar (S)
3. sri mahAgaNapathi - gowLai - misra cApu - muttuswAmi dIkshitar
4. ee vasudhA nI vanti - sahAnA - Adi - tyAgarAjA (R,S)
5. venkataramaNa - latAngi - rUpakam - pApanAsam sivan (R,S)
6. ambA nIlAyatAkshi - nIlambari - Adi - muttuswAmi dIkshitar
7. ninnu cheppa - mandAri - Adi - patnam subramania iyer (S)
8. cakkani rAja - kharaharapriyA - Adi - tyAgarAja (R,N,S,T)
9. pAyum oLi - rAgamAlikA - Adi - mahAkavi subramania bhArathiAr
10.kalyANa gOpAlam - sindubhairavi - kantacApu - nArayana thIrtha
11.tillAna - madhuvanti - Adi - lAlgudi jayaraman
12.mangaLam

No comments: