Sunday, December 16, 2012

Chennai Cultural Academy - 15/12/12


Venue : Rama Rao Kala Mantap, T.NagarAccompanists:

B.Raghavendra Rao - Violin
Mannarkoil J.Balaji- Mridangam
Song List : (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1. varNam - surutti - Adi- pallavi gOpAlayyar (S)
2. gAnamUrtE-gAnamUrtI-Adi - tyAgarAjar
3. vAnchatOnunA - karNaranjani - Adi (tisra) - harikEsanallur muthiah bhAgavatar (R)
4. ninnu nera namminAnurA- pantuvarALi - rUpakam - tyAgarAjar (R,N,S)
5. E rAmuni nammitinO - vakuLAbharaNam - misracApu - tyAgarAjar (R)
6. mAtangi srI- ramAmanOhari - rUpakam- muttuswAmi dIkshitar
7. saravaNa bhava guhanE-madhyamAvati-Adi-pApanAsam sivan (R,N,S,T)
8. cinnanjiru kiLiyE - rAgamAlikA - mahAkavi subramaNya bhAratiyAr
9. eppadi pAdinarO - bhImplAs - Adi
10. sadA enna hrudayadalli - bEhAg  - rUpakam - vijayavittala dAsa
11. tillAnA- sindhubhairavi - Adi - UthukAdu vEnkatakavi
12. mangaLam

No comments: