Sunday, December 27, 2009

Kapali Fine Arts - 22/12/09

Venue: Srinivasa Sastri Hall, Luz
Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
B.Sivaraman - Mridangam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.srI mAtrubhUtam-kannadA (S)
2.pArvati nAyakanE-shanmukhapriyA
3.innudaya bAradE-kalyANavasantam-kantacApu-purndaradAsA (R,N,S)
4.santatamu ninnE-valaji-Adi-G.N.Balasubramanian
5.mOhanavalli-mAnji-misracApu-kavikunjarabhArati
6.bhajana sEyavE-kalyANi-rUpakam-tyAgarAjA
7.sukhi evvarO-kAnadA-Adi-tyAgarAjA (R,N,S,T)
8.viruttam(orumaiyudan-ArutpA verses-reethigowla,tilang,bhavAni)
followed by unnai andri utra thuNai-BhavAni-rUpakam-dandapANi dEsikar
11.muddugAre yasOda-kurinjI-Adi-annamAchAryA
12.chandana charchita-basant bahAr-Adi-jayadEvA ashtapadi

No comments: