Tuesday, December 8, 2009

Jaya TV mArgazhi mahA utsavam - 4/12/09

Accompanists:

V.V.S.Murari - Violin
R.Sankaranarayanan - Mridangam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.mArubalga-srIranjani-Adi-tyAgarAja(S)
2.swAgatam krishnA-mOhanam-Adi(tisram)-oothukkAdu vEnkatasubbier
3.AlOkayE sri bAlakrishnam-chArukEsi-Adi-nArAyaNa teerthar (R)
4.saravana bhava-pasupatipriyA-Adi-harikesanallur muthiah bhAgavatar
5.meenAkshi mEmudam-pUrvikalyANi (R,N,S,T)
6.irakkam varAmal-behAg-rUpakam-gOpAlakrishna bhArati
7.slOkam,pravisha rAdhE-misra sivaranjani-kanta cApu-jayadEvar
8.tillAna-sindubhairavi-Adi-uthukkAdu vEnkatasubbier

1 comment:

ஜீவா (Jeeva Venkataraman) said...

Great and looking forward to view the concert.
Incidentally, நீங்க பாடியவற்றில், நான் கேட்க கிடைத்த முதல் பாடல் 'இரக்கம் வராமல்'.
There was a distinct stamp yours in it!