Sunday, December 27, 2009

Chennayil tiruvaiyAru - 19/12/09

Venue : Kamaraj Memorial Hall

Conducted by Lakshman Sruti Musicals

Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
B.Ganapatiraman - Mridangam
Adambakkam Shankar - Ghatam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Varnam-Begada-Adi
2.NeedayarAdha-Vasantabhairavi-rUpakam-tyAgarAjA (S)
3.Virutham followed by Azhi Mazhai kannA-varALi-tiruppAvai
4.manavyAla-naLinakAnti-Adi-tyAgarAja (R,S)
5.vazhi maraittirukkudhE-nAtaikurinji-misracApu-gOpAlakrishna bhArati
6.srikAnta neeyeda-bhavapriyA-Adi-tyAgarAjA (S)
7.yArO ivar yArO-sAvEri-Adi-aruNachala kavi (R,N,S,T)
8.varuvAi varuvAi-darbAri kAnadA-Adi-Subramanya bharatiyAr
9.needAn thuNai-rAgamAlika-N.S.Chidambaram (S)
10. kAkkai chiraginilE-brindAvana sAranga-Adi-Subramanya bhAratiyAr

No comments: