Friday, November 9, 2012

Shanmukhapriya - 12/10/2012


This concert was held at Swamys Hall, Mandhaveli.Accompanists:

Sri.V.V.Ravi - Violin
Sri.Mannargudi Eashwaran - Mridangam
Sri. Adambakkam Shankar - Ghatam
Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1. varNam - AbhOgi - Adi - patnam subramanya iyer (S)
2. cintayE mahalinga mUrtim - paras - Adi - muttuswAmi dIkshitar
3. marivErE dikkevaru - latAngi - kanta cApu - patnam subramanya iyer (R,N,S)
4. cittam irangAdEnayya - sahAna - misra cApu - pApanAsam sivan
5. O rangasAyee - kAmbhOji - Adi - tyAgarAjar (R,N,S,T)
6. srikAnta neeyeda - bhavapriyA - Adi - tyAgarAjar (S)
7. RTP - AbhOgi (R,N,S,T)
" sabhApatikku vEru deivam samAnamAgumA tillai"
8. irakkam varAmal - bEhAg - rUpakam - gOpAlakrishna bhArati
9. cArumati upachAramu - kAnadA - misra cApu - pattAbhirAmiah
10. tiruppugazh - surutti
11. srI kamalAmbikE - shrI - kanta Ekam - muttuswAmi dIkshitarNo comments: