Friday, November 9, 2012

MMI Centenary Celebrations - 28/10/2012


October 28th 2012 saw Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai adorning a festive look, with the Madurai Mani Iyer Centenary Celebrations going on in full swing.


Accompanists:

Dr.Narmadha - Violin
Mannarkoil J.Balaji - Mridangam
Adambakkam Shankar - Ghatam


Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. sUryamUrtE - sourAshtram - matyam - muttuswAmi dIkshitar
2. sadAnanda tAndavam - bahudAri - Adi - achyutadAsar (R,S)
3. telisi rAma - pUrNachandrikA - Adi - tyAgarAjar
4. sArasamukhi - gowdamalhAr - Adi - harikEsanallUr muthiah bhAgavatar
5. meenAkshi mEmudam - gamakakriyA - Adi - muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
6. veLLai tAmarai - bhImplAs - Adi - subramaNya bhAratiyAr


No comments: