Saturday, January 1, 2011

Sri Thyaga Brahma Gana Sabha - 26/12/10

Concert at Sri Chandrasekharendra Saraswathi Auditorium, Vani Mahal

Accompanists:

Dr.Hemalatha - Violin
A.S.Ranganathan - Mridangam
Papanasam Sethuraman - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.vAtApi gaNapathim - hamsadhwani - Adi - muttuswAmi dIkshitar (S)
2.mA dayai - vasantA - Adi - pApanAsam sivan
3.sri vEnkata girisham - surutti - Adi - muttuswAmi dIkshitar (R)
4.ammarAvammA - kalyANi - kanta cApu - tyAgarAjA (R,N,S)
5.mAyamma - Ahiri - Adi - syAma sAstri
6.saravanabhavA - pasupatipriyA - Adi - muthiah bhAgavatar
7.sri subramanyAya namastE - kAmbhOji - rUpakam - muttuswAmi dIshitar (R,N,S,T)
8.chuttum vizhi - rAgamAlikA - tisra Adi - subramanya bhAratiyAr
9.virutham followed by kalyANagOpAlam - sindhubhairavi - kanta cApu -nArAyaNateerthar
10.tillAnA - nirOshtA - Adi - Padma Bhushan Madurai Sri.T.N.Seshagopalan
11.mangaLam

No comments: