Wednesday, April 15, 2009

Nungambakkam Cultural Academy - 14/4/09

Sri Ramanavami Festival Concert series and on Tamil New Years Day. Hence I chose to sing all songs in tamizh at this concert.


Accompanists:

Sri.B.U.Ganeshprasad - Violin
Sri.Ganapathiraman - Mridangam
Sri.Adambakkam Shankar - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Virutham (nanmaiyum selvamum) followed by mahimai ariya-mAyAmAlavagowLa-Adi-pApanAsam sivan (S)
2.kANbadeppOdhu-bilahari-Adi-Smt.ambujam krishnA
3.sAgA varam-varamu-misra chApu-mahAkavi subramanya bharatiyAr (R,S)
4.punnagai onrE-hamsAnandi-Adi-Smt.ambujam krishnA
5.nArAyaNa divya nAmam-mOhanam-Adi-pApanAsam sivan (R,N,S,T)
6.vandukEtpAr illayO-rAgamAlikA-Adi-uthukkAdu vEnkatasubbier
7.enna tavam-kApi-Adi-pApanAsam sivan
8.sundari en soppanathil-kamAs-rUpakam-Sri.Sankara Sivam
9.kAdi mOdi(tiruppugazh)-chandrakouns
10.mangaLam

1 comment:

Sathej said...

The Mayamalavagowlia was a nice Krithi. Liked it :) Hope you sing it more often in concerts to come..and oh Sundari Nee is by Shri CS Sankarasivam is it? Oh ok..

Sathej