Wednesday, March 18, 2009

Sri Rama Lalitha Kala Mandir,Bangalore-15/3/09

Accompanists:

Sri.B.K.Raghu - Violin
Mannarkoil Balaji - Mridangam

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varnam - reethigowLa-ata-veeNai kuppier
2.nAdasudhA-Arabhi-rUpakam-tyAgarAjA (S)
3.kodubega-vasanthA-Adi-purandaradAsa (R)
4.sri suganthi kunthalAmbA-kunthalam-rUpakam-muthuswAmi dikshitar (R)
5.rAma kathA sudhA-madhyamAvati-Adi-tyAgarAjA (R,N,S,T)
6.vAnchatOnu-karNaranjani-Adi(tisra)-muthiah bhAgavatar
7.shObhillu-jaganmOhini-rUpakam-tyAgarAjA
8.RTP-hEmavati-tisra triputa (4 kaLai) (R,N,S)
"ninnE nammiti neevE gati neerajadaLa nayanA rAmA srirAmA seethArAmA"
9.rAmakrishnaru-tilang-Adi(misra)-purandara dAsa
10.pravisha rAdhE-misra sivaranjani-kanta chApu-jayadEvar
11.villinai-kAvadi chindu-mahAkavi subramanya bhAratiyAr
12.tillAnA-sindubhairavi-Adi-UthukAdu vEnkatakavi
13.sAi bhajan-kurinji-Adi
14.mangaLam

No comments: