Saturday, March 7, 2009

Hanuman Chalisa (In Tamizh) Lyrics

விருத்தம் (த்யானம்):

(rAgam: bibhAs)

மாசற்ற மனத்துடனே ஸ்ரீராமனைப் பாட
குருநாதனே துணை வருவாய்
வாயுபுத்ரனே வணங்கினேன்
ஆற்றலும் ஞானமும் வரமும் தர
வந்தருள்வாய் ஸ்ரீஹனுமானே

ஸ்ரீஹனுமான் சாலீஸா (தமிழில்)

(rAgam: dEsh)

ஜயஹனுமானே..ஞானகடலே,
உலகத்தின் ஒளியே..உமக்கு வெற்றியே (1)
ராமதூதனே..ஆற்றலின் வடிவமே,
அஞ்ஜனை மைந்தனே..வாயு புத்திரனே, (2)
மஹா வீரனே..மாருதி தீரனே..
ஞானத்தை தருவாய்..நன்மையை சேர்ப்பாய்.. (3)
தங்க மேனியில் குண்டலம் மின்ன,
பொன்னிற ஆடையும்..கேசமும் ஒளிர (4)
தோளிலே முப்புரிநூல் அணிசெய்ய,
இடியும்..கொடியும்..கரங்களில் தவழ.., (5)
சிவனின் அம்சமே..கேசரி மைந்தனே..
உன் ப்ரதாபமே..உலகமே வணங்குமே.. (6)
அறிவில் சிறந்தவா..சாதுர்யம் நிறைந்தவா,
ராம சேவையே..சுவாசமானவா.. (7)
உன் மனக் கோவிலில் ராமனின் வாசம்,
ராமனின் புகழை கேட்பது பரவசம் (8)

ராம லக்ஷ்மண..ஜானகி..,
ஸ்ரீராம தூதனே மாருதி


(rAgam: bahAr)

உன் சிறுவடிவை சீதைக்கு காட்டினாய்,
கோபத் தீயினில் லங்கையை எரித்தாய் (9)
அரக்கரை அழித்த பராக்ரம சாலியே,
ராமனின் பணியை முடித்த மாருதியே.. (10)
ராமன் அணைப்பிலே ஆனந்த மாருதி,
லக்ஷ்மணன் ஜீவனை காத்த சஞ்சீவி.. (11)
உனது பெருமையை ராமன் புகழ்ந்தான்,
பரதனின் இடத்திலே உன்னை வைத்தான், (12)
ஆயிரம் தலைக் கொண்ட சே-ஷனும் புகழ்ந்தான்,
அணைத்த ராமன் ஆனந்தம் கொண்டான் (13)
மூவரும்..முனிவரும்..ஸனக ஸனந்தரும்.
நாரதர் சாரதை ஆதிசே-ஷனும்.. (14)
எம..குபேர..திக்பாலரும்..புலவரும்..
உன் பெருமைதனை சொல்ல முடியுமோ.. (15)
சுக்ரீவனை ராமனிடம் சேர்த்தாய்,
ராஜ யோகத்தை அவன் பெற செய்தாய். (16)

ராம லக்ஷ்மண..ஜானகி..,
ஸ்ரீராம தூதனே மாருதி

(rAgam: mANd)

இலங்கையின் மன்னன் விபீஷணன் ஆனதும்
உன் திறத்தாலே..உன் அருளாலே.. (17)
கதிரவனை கண்ட கவி வேந்தனே
கனியென விழுங்கிய ஸ்ரீஹனுமானே, (18)
முத்திரை மோதிரம் தாங்கியே சென்றாய்,
கடலை கடந்து ஆற்றலை காட்டினாய் (19)
உன்னருளால் முடியாதது உண்டோ
மலையும் கடுகென மாறிவிடாதோ (20)
ராம ராஜ்யத்தின் காவலன் நீயே,
ராமனின் பக்தர்க்கு எளியவன் நீயே, (21)
சரண் அடைந்தாலே ஓடியே வருவாய்,
கண் இமை போல காத்தே அருள்வாய் (22)
உனது வல்லமை சொல்லத் தகுமோ,
மூவுலகமும் தொழும் ஸ்ரீஹனுமானே.. (23)
உன் திருநாமம் ஒன்றே போதும்
தீய சக்திகள் பறந்தே போகும். (24)

ராம லக்ஷ்மண..ஜானகி..,
ஸ்ரீராம தூதனே மாருதி


(rAgam: jOnpuri)

ஹனுமனின் ஜபமே பிணிகளைத் தீர்க்குமே
துன்பங்கள் விலகுமே..இன்பங்கள் சேர்க்குமே. (25)
மனம்,மெய்,மொழியும் உந்தன் வசமே
உன்னை நினைத்திட எல்லாம் ஜெயமே, (26)
பக்தர்கள் தவத்தில் ராம நாமமே,
ராமனின் பாதமே..உந்தன் இடமே. (27)
அடியவர் நிறைவே கற்பகத் தருவே,
இறையனுபூதியை தந்திடும் திருவே. (28)
நான்கு யுகங்களும் உன்னைப் போற்றிடும்
உன் திருநாமத்தில் உலகமே மயங்கும். (29)
ஸ்ரீராமன் இதயத்தில் உந்தன் இருப்பிடம்
ஞானியர் முனிவர்கள் உந்தன் அடைக்கலம். (30)
அஷ்ட சித்தி நவநிதி உன் அருளே
அன்னை ஜானகி தந்தாள் வரமே (31)
ராம பக்தியின் சாரம் நீயே
எண்ணம் எல்லாமே ராமன் ஸேவையே (32)

ராம லக்ஷ்மண..ஜானகி..,
ஸ்ரீராம தூதனே மாருதி


(rAgam: shankarA)

ஹனுமனைத் துதித்தால் ராமனும் அருள்வான்
பிறவா வரம் தந்து பிறவியைத் தீர்ப்பான் (33)
ராம நாமமே வாழ்வில் உறுதுணை
அந்திம காலத்தில் அவனின்றி யார் துணை (34)
என் மனக் கோவிலில் தெய்வமும் நீயே
உனையன்றி வேறொரு மார்க்கமும் இல்லையே (35)
நினைப்பவர் துயரை நொடியில் தீர்ப்பாய்
துன்பத்தைத் துடைத்து துலங்கிட வருவாய் (36)
ஜெய..ஜெய..ஜெய..ஜெய ஸ்ரீஹனுமானே
ஜெகத்தின் குருவே..ஜெயம் தருவாயே (37)
"ஹனுமான் சாலீஸா" அனுதினம் பாடிட
பரமன் வருவான் ஆனந்தம் அருள்வான் (38)
சிவபெருமானும் அருள் மழை பொழிவான்
இகபர சுகங்களை எளிதில் பெறுவான் (39)
அடியவர் வாழ்வில் ஹனுமனின் அருளே
துளஸீதாஸனின் பிரார்த்தனை இதுவே (40)

ராம லக்ஷ்மண..ஜானகி..,
ஸ்ரீராம தூதனே மாருதி
(Lyrics in Tamil by Mr.P.Senthilkumar)

20 comments:

Sathej said...

Nice one..appreciate the efforts put in :)

Sathej

Sankar said...

Woke up on Saturday morning and the one of the first things did was to hear to this - its very good !! You sure are lucky to be blessed with this opportunity to render this great work in tamizh. Congrats !

I hope many people come to know about availability of such an album, as many would sure want to know the whole meaning, even as they listen. BTW, when was this released ?

So, after "Kurai Ondrum Illai", this is another song that you are making popular in the lines of M.S. :-)

Sankar said...

heard it a few more times, and had a sense of wholeness being able to comprehend what the whole song meant ....

The way you sing, stressing on "Annayi Jaaaanaki" at 7:53 and 8:12, is so nice to hear !

think this song will go down well with both the old ( for the quality )and this gen folks( as its not in pure tamil, but with words like "Anthima Kalathil", that make the song sound different):-).

tried to hear it along with Smt.M.S.Subbalakshmi's version - the first invocation para " Shri Guru Charana" was perfectly in line - you must have practised quite a lot to make the tamizh words fit in place.

Credits also go to Mr.P.Senthilkumar, for the beautiful translation.

Regards,

Sankar

Vandhana said...

Hi Gayathri,
This is Vandhana again from Bangalore.. I'd posted 1 comment last year and this is my 2nd one. Maddy Mama's come here and he asked me to listen to your rendition.... I'm speechless..I too chant the original version of 'Hanuman Chalisa' regularly. But yours is something out of the box! It's appreciable that musicians like YOU come out with such a multitude of innovations and make an honest effort to popularise such worthy compositions in thamizh. It's a divine experience to follow as we read the lyrics and listen to you...
I would have loved to listen to Darbari Kaanada as one of the tunes in the chalisa for it's a ragam that I hold very close to my heart... On the off chance, you post your next composition, pls include Darbari Kaanada and the like ragams for I'd be thoroughly happy!!!Loads of best wishes and love... !!! Vandhana!

Priya Ram said...

Gayathri,

Congrats for this feat ! May you achieve more milestones in the future. i downloaded firefox and some plug-ins but still not able to listen :( anyway it must be great. all the best.

Gayathri Girish said...

Thanks Vandana,Sathej and Priya.

Sankar,

Yes, you have pointed out the verses that are very close to my heart too :-) "annai jAnaki.."

I listened to the version by Smt.M.S.Subbalakshmi several,several times, to get the right kind of emotion and bhAva before rendering and recording these verses.

This album was released in October 2008.

Credit goes to Mr.Senthilkumar for the excellent word-to-word translation of the original version by Saint tulsidAs.

Very glad that all of you like this rendition in tamizh very much :-)

Gayathri

Priya Ram said...

Hi Gayathri,

i downloaded the flash player too and listened to your rendition. as always, ur rendition is full of devotion. i grew up listening to hanuman chalisa in hindi. tamil version is good too. good luck.

SAI<=>MUSIC said...

Superb rendition and above all a very novel idea mam!!! Really it takes a lot of effort and thought to do something like this... Way to go mam!!!

pushkala said...

Amazing clarity in rendition and very devotional. We listened to it over 5 times yesterday! May we know which album is the song part of.. Thanks very much for sharing it.

sangeetha said...

Hi Gayathri,

Wonderful to see the lyrics of Hanuman chalisa in Tamil. How do I listen to the audio version of it?I live in the U.S.

BTW, I used to work for SRA systems ,your dad's companyand I have known you since then though you might not be knowing me personally !
I have even come for your marriage at Ragavendra since you had come and invited us all :-)
I am trying to see the company's website or something with that name, but nothing comes up. Can you please help me? Since this was my first company, I always have an affinity towards it.

I have always admired your humbleness and simplicity inspite of a great family background.

Anonymous said...

We could listen to your Hanuman Chalisa only yesterday.Wonderful.It is rendered with piety and devotion fully maintaining the rhythm and melody and at the same time bearing your individual stamp. My wife recites the hindi version daily for the past 20 years as a part of her daily morning prayers. In the North Hanuman Chalisa is recited an all the Hanuman Mandhirs but here the same is not the case may be because of the language. I think we should popularise this tamil version. Mr Senthikumar deserves praise for his excellent translation. Our congraulations to you.
L.V.Mahadevan

Gayathri Girish said...

Hi Sangeetha,
Thanks for your message !

I have given the play button on the left(below my picture),with which you can directly listen to the Hanuman Chalisa. All you need is Firefox browser and Flash. Happy listening !

You can look for details about SRA at www.srasys.com

Regards,
Gayathri

Gayathri Girish said...

To Mahadevan Mama and Aunty,

Thanks ! Glad you enjoyed it!

Gayathri

Sankar said...

Hi Gayathri

Try changing the font color that announces"Hanuman Chalisa (in Tamizh) by Gayathri Girish" on the left.

Something like orange or red would make it more noticeable.

Regards

Sankar

Gayathri Girish said...

Hi Sankar,
Color changed :-)
Hope this looks better.

Gayathri

Anuradha said...

Hi Gayathri...

hanuman chalisa tamil version is simply a superb effort....what u have put in...

The main credit goes to mr....senthil who have translated word by word...

appreciate both of u....great work......

Gita said...

Hi Gayathri,
I listened to your tamizh version of 'Hanuman Chalisa' today. The moment I started listening to it, tears started rolling down from my eyes and did not stop until it was over. Was it the meaning,[it was so gentle and touching]or was it the devotion with which it was sung, or was it both?
My daughter and son like to recite hanuman chalisa whenever they can and feel peaceful after reciting it even though we all don't know the meaning. Now that it is translated in tamizh,they are sure to appreciate it more.
Wonderful translation and wonderful rendering ! Thanks for posting it.
Geetha Jayaraman

Anonymous said...

Hi Gayathri,
I enjoy listening to the tamizh version of Hanuman Chalisa very much whenever possible. Could you please post the lyrics in English, since i can read or write in Tamizh.
Would be very grateful.
Thank you.
Raji

Anonymous said...

Radhe Krishna
Very nice. Pls. continue your efforts in other sthoras also. Will you provide link for downloading the lyrics in tamil as well as link for hearing your rendition of this tamil hanuman chalisa?
Radhe krishna
varahoorrangaprasadh@yahoo.co.in

Unknown said...

Hi Gayathri, such a lovely rendition... brought tears in my eyes... no words to express the rama bhakti flowing through the lines!