Wednesday, February 15, 2012

Sri Ram Samaj - 5/2/12

This concert was held at Ayodhya Mantapam, West Mambalam as part of the Tyagaraja Aradhana series. Concerts on all days had artists singing Tyagaraja Kritis from start to finish.

Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
Thanjavur Subramaniam - Mridangam
Sree Sundarkumar -Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.munduvenuga - darbAr - Adi
2.sItApati - kamAs - Adi (S)
3.sAdinchanE - Arabhi - Adi (R)
4.sandEhamunu - rAmapriyA - Adi (R,S)
5.tanavAri- bEgadA - Adi
6.Ehi trijagadeesa - sArangA - misra cApu (S)
7.enduku peddala - shankarAbharaNam - Adi (R,N,S,T)
8.rAma pAhi - kApi - misra cApu
9.rAmuni maravakavE - kEdAragowLa
10.ennaga manasuku - neelAmbari - Adi
11.vadanadhyuti - pantuvarALi - rUpakam
12. mangaLam

No comments: