Sunday, January 1, 2012

Brahma Gana Sabha - 26.12.2011

After the Lecture Demonstration at Narada Gana Sabha in the morning, I had this concert the same evening at Petachi Auditorium.


Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
B.Sivaraman - Mridangam
Sreesundarkumar - Kanjira
Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. Varnam - Kambhoji - Ata
2. Sugunamule - Chakravaham - Rupakam - Tyagaraja (S)
3. Mahavishnu Sodari - Anandhabhairavi - Rupakam- Muthiah Bhagavatar (R)
4. Virutham followed by Anjadhe Nenjame - Pavani - Misra Chapu - Koteeswara Iyer (S)
5. Kadaikann - Begada - Misra Chapu - Ramaswamy Sivan (S)
6. Emani pogadudhura - Veeravasantham - Adi - Tyagaraja
7. Chakkani Raja - Kharaharapriya - Adi - Tyagaraja (R,N,S,T)
8. Shlokam followed by Sadha Enna Hrudayadalli - Behag - Rupakam - Vijayavittala Dasa
9. Jagajjanani - Ratipatipriya - Adi
10. Tillana - Sindhubhairavi - Adi - Uthukadu Venkatasubbier

No comments: