Thursday, December 22, 2011

Meenakshi Sundararajan Trust - 21.12.11

Venue - Meenakshi College, Kodambakkam


Accompanists:

Usha Rajagopal - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam
Sreesundarkumar - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. Varnam - Begada - Adi- Veena Kuppier (S)
2. Deva Deva - Mayamalavagowla - Rupakam - Maharaja Swati Tirunal
3. Maayanai - Sree - Adi - Tiruppavai
4. Ninnu Nera - Pantuvarali - Rupakam - Tyagaraja (R,N,S)
5. Sakala Loka - Arabhi - Adi - Uthukadu Venkatasubbier (Kamakshi Navavarana Kriti)
6. Nambikettavar - Hindolam - Adi - Papanasam Sivan
7. Akshayalinga vibho - Shankarabharanam - Misra Chapu - Muttuswami Dikshitar (R,N,S,T)
8. Tum Bina - Misra Hindolam - Adi - Meera Bhajan
9. Virutham, Koovi Azhaithal - Valaji - Adi
10. Kalyanagopalam - Sindhubhairavi - Kantachapu - Narayanatheerthar
11. Tillana - Kamas - Adi - Lalgudi Jayaraman
12. Mangalam

No comments: