Saturday, November 26, 2011

Bharatiya Vidya Bhavan-25th November 2011

Braving the rains in Chennai, we managed to reach the concert venue on Saturday :-)


Accompanists:
Akkarai Subhalakshmi - Violin
B.Sivaraman - Mridangam
Adambakkam Shankar - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Varnam-Andolika-Adi-G.N.Balasubramaniam (S)
2.Sri Vathapi-Sahana-Adi-Papanasam Sivan
3.Pahi Jagajjanani-Hamsanandi-Adi-Swati Tirunal (R,N,S)
4.Virutham, Chintaya Ma-Bhairavi-Rupakam-Muttuswami Dikshitar
5.Saravana Bhava-Pasupathipriya-Adi-Harikesanallur Muthaiah Bhagavatar
6.Geetharthamu-Surutti-Adi-Tyagaraja (R,N,S,T)
7.Gopi Gopala-Gamanashramam-Tisra Adi-Surdas
8.Vattu Naduve-Ragamalika-Periazhwar Pasuram
9.Virutham, Muruganin Marupeyar-Behag-Kanta Chapu-Guru Surajananda
10.Tillana-Sindubhairavi-Adi-Uthukadu Venkatasubbier

1 comment:

SAI<=>MUSIC said...

Surutti as main piece should have been very refreshing. Can't wait to be at your Academy concert. :)