Thursday, December 16, 2010

Nungambakkam Cultural Academy - 11/12/10

Venue : Rama Rao Kala Mantap, T.Nagar
Accompanists:

Sri.B.U.Ganeshprasad - Violin
Sri.Ganapathiraman - Mridangam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varnam - tOdi - Adi
2.Swagatham Krishna - Mohanam - Tisra Adi - Uthukkadu Venkatakavi
3.mahAvishnu sOdari - Anandhabhairavi - rUpakam - muthiah bhAgavatar (R,S)
4.teliyalEru rAmA - dEnukA - Adi
5.parAtparA - vAchaspati - Adi - pApanAsam sivan (R,N,S)
6.dArini telusukonti - sudhdhasAvEri - Adi - tyAgarAjA
7.sri rAjagOpAla - sAvEri - Adi - muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
8.jagajjanani - ratipatipriyA - Adi
9.virutham,chandiran oLiyil - chandrakouns - misrachApu - subramanya bhAratiyAr
10. tillAnA - sindhubhairavi - Adi - Uthukkadu Venkatakavi

No comments: