Monday, August 23, 2010

Tamizh Isai Vizha - 21/8/10

This concert was part of a 3-day series organized jointly by Sri Parthasarathy Swami Sabha and Saraswathi Vaggeyakara Trust. It took place at R.K.Swamy Hall, Mylapore.

The theme given to me was Post-Trinity Tamizh compositions. I tried to cover as many composers as I could.

Accompanists were
Dr.R.Hemalatha - Violin
Neyveli Skandasubramanian - Mridangam
K.V.Gopalakrishnan - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.mA dayai-vasantA-Adi-pApanAsam sivan (S)
2.edayyA gati-chalanAta-Adi-kOteeswara iyer
3.Ananda natam-pUrvikalyANi-rUpakam-neelakanta sivan (R,S)
4.ekkAlathilum-nAtakurinji-rUpakam-rAmaswamy sivan (R,N)
5.tAyE tripurasundari-sudhasAvEri-kanta cApu-periasAmi tooran
6.manadirkkisaindha-shankarAbharaNam-Adi-harikEsanallUr muthiah bhAgavatar (R,N,S,T)
7.sAgA varam aruLvAi-varamu-misra cApu-mahAkavi subramanya bhAratiyAr
8.tunbam nErgayil-dEsh-Adi-bhAratidAsan
9.dasAvatAra mangaLam-sourAshtram-misra cApu-ambujam krishnA

1 comment:

Sathej said...

Would have liked to hear the HMB Sankarabharanam piece..and Saga Varam is always moving especially with the Varamu Ragam..

Sathej