Wednesday, August 26, 2009

R.R.Sabha,Tiruchirapalli - 23/8/09

This concert was part of the "Eppadi pAdinArO" series.


Accompanists:

Kandadevi Vijayaraghavan - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam
Andhanallur Ranganathan - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Virutham followed by sri mahA gaNapathiravathu-gowLai-misracApu-muttuswAmi dIkshitar (S)
2.tatvamariya-reethigowLa-Adi-pApanAsam sivan
3.seethamma mAyamma-vasantA-rUpakam-tyAgarAjar (R,N,S)
4.sukhi evvarO-kAnadA-Adi-tyAgarAjar
5.srikAntha-bhavapriyA-Adi-tyAgarAjar (S)
6.saravaNabhava-madhyamAvathi-Adi-pApanAsam sivan (R,N,S,T)
7.virutham followed by karuNai deivamE-sindhubhairavi-Adi
8.sadhA enna-behAg-rUpakam-vijayavittala dAsa
9.mangaLam

No comments: