Wednesday, August 26, 2009

Music Circle,Ragasudha Hall - 25/8/09

Accompanists:

Akkarai Subhalakshmi - Violin
B.Ganapathiraman - Mridangam
Papanasam Sethuraman - Kanjira


Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-kAnadA-ata-rAmanAthapuram srinivAsa iyengAr
2.telisirAma-pUrNachandrikA-Adi-tyAgarAjar
3.entanee nE-mukhAri-rUpakam-tyAgarAjar (R,N,S)
4.kannatanri-kuntalavarALi-Adi-veeNai kuppier
5.soundararAjam AshrayE-brindAvanasArangA-rUpakam-muttuswAmi dIkshitar (R)
6.srIkAntha-bhavapriyA-Adi-tyAgarAjar (S)
7.sivam haram-kAmbhOji-Adi-harikEsanallur muthiah bhAgavatar (R,S,T)
8.parulannamAta-kApi-Adi-dharmapUri subbarAyar
9.virutham (rAmalingaswAmi arutpA) followed by irakkam varAmal-behAg-rUpakam-gOpAlakrishna bhArati
10.mangaLam

1 comment:

Neelesh Shah said...

Gayathri, Are these concerts recorded and cut as CDs ?
Thanks
Neelesh