Thursday, February 19, 2009

nambikkettavar evarayyA - Lyrics

ராகம் - ஹிந்தோளம்
தாளம் - ஆதி (1 களை)
இயற்றியவர் - பாபநாசம் சிவன்பல்லவி

நம்பிக் கெட்டவர் எவரய்யா உமை
நாயகனைத் திருமயிலையின் இறைவனை

அனுபல்லவி

அம்புலி கங்கை அணிந்த ஜடாதரன்
அன்பர் மனம் வளர் சம்பு கபாலியை

சரணம்

ஒன்றுமே பயன் இல்லையென்று உணர்ந்தபின்பவர் உண்டென்பார்
ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒருநாள் இந்நிலை எய்துவதுறுதி இதை மறந்தார்
அன்று செயலழிந்தல மருபொழுது சிவன் பெயர் நாவில் வாராதே
ஆதலினால் மனமே இன்றே சிவநாமம் சொல்லிப்பழகு அன்புடன்

14 comments:

Sathej said...

Haven't swelt on the lyrics of this song before. Hmm..true. The Charanam stirs some thoughts..

Sathej

Sankar said...

Shiva naamam solli pazhagu !

Thank you for posting the lyrics in Tamizh in the middle of your concert related travel.

Regards,
Sankar

btw, which tool do you use to post in Tamizh ?

preeya said...

Hi Gayathri,

i know u have a hectic schedule still i have a request. i cant read and write tamil since i have been brought up in mumbai. so please alongwith tamil, post the lyrics of songs in english too in future.

regards,
priya ram

Priya Ram said...

Hi Gayathri,

i missed it. lyrics in english have already been posted in another post by mr.sankar. saw it later.

regards,
priya ram

Gayathri Girish said...

Sankar,
:-)

I use the anjal (அஞ்சல்) tool to enter text in Tamizh.

Priya,
Henceforth for the songs that I enter text in Tamil, I shall also give the English version.

For this song, Sankar has anyway done the needful:-)

Gayathri

ஜீவா (Jeeva Venkataraman) said...

அருமை, தமிழில் வழங்கியமைக்கு நன்றிகள்!

அனுபல்லவியில்:
அன்பர் மனம் கவர் சம்பு கபாலியை -
என்று DKJ அவர்கள் பாடக் கேட்டிருக்கிறேன்!

சரணத்தில்:
"அன்று செயல் அழிந்து இலம் வரும் பொழுது சிவன் பெயர் நாவில் வாராதே..."
என பிரித்துப் பொருள் கொள்ள வேண்டும் என நினைக்கிறேன்.
(இலம் - வறுமை)

Sankar said...

Jeeva,

saw this in Dr.Shivakumar's page :

"A:

O Shiva, the lord who wears ("aninda") a crescent moon ("ambuli") on his forehead and the river ganga ("gangai") on his matted hair ("jataadharan"). You fulfill the desires ("manam valar") of those you worship you with love ("anbar"). O Shambhu! O Kapali! "

i too thought it was "Kavar" till now. ( how the devotee is in all awe at the resplendence of Lord Shiva).


For "ilam ":


i think "Thalam" makes a better fit to convey, "When they come to the shrine ( sthalam / thalam varumpozhudhu ...)".

For the meaning, i thought it meant :
"
once a person realises " onrume Payan-illai", he/she will accept your presence ( "Undenbar" )"

But looks like Papanasam Sivam has a more profound meaning to it :

"

C:

Those who realize ("uNarnda") that there is nothing ("illai") created in the universe ("onrume payan") but you will subsequently ("pinbavar") reach you ("uNDenbAr")."


How does Undenbar translate to "reach you" ?


Interpretations from Shivakumar's webpage on the "Thalam"part :

"
Every ("ovvoru") person ("manidanum") will have to leave ("eiduadurudi") this state of life ("in-nilai") one day ("oru nAL"), but they forget ("marandAr") this universal truth ("idai").
On that day ("anru"), the time ("-pozhudu") when their body and speech ("sheyal azhindala") will cease to function ("maru-"), they will not be able ("vArAdE") to invoke your name ("Shivan Peyar") on their tongue ("nAvil").
Therefore in preparation for that eventuality ("AdalinAl "), O Mind ("manamE"), start now itself ("inrE") getting into the habit ("pazhakku") of constantly chanting ("shollip ") the name ("nAmam") of Shiva, with love ("anbudan")."


the song appears so short and simple and is in our very own Tamizh - even to understand that we depend on interpretations !! hmmm ... interesting :)

ஜீவா (Jeeva Venkataraman) said...

Shankar,
Good to see your reference.
Yes, thalam (தலம்) also makes sense.
But, செயலிழந்து+தலம் : இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு வார்த்தை ஆகாது என நினைக்கிறேன்.
Having said that, my interpretation of ilam(இலம்) is also wrong. Because,
செயலிழந்து+இலம்=செயலிழந்திலம், And the word there is rather செயலிழந்தலம்.
Then i looked up tamil lexicon, for a possible meaning for alam 'அலம்', and one of the meaning that word has is 'துன்பம்'(misery;distress), which seems to fit in even better!

>>How does Undenbar translate to "reach you" ?<<
Undenbar : Possibly, "Will accept that, You are the ultimate Reality, and thus, will eventually reach you."

Gayathri Girish said...

Good to see all the references :-).Keep them coming !

My take on this:

1."அன்பர் மனம் வளர்" is more apt as suggested above, than "அன்பர் மனம் கவர்", though both versions are sung.
(The lyrics in the printed book give only the former.)

2. The meaning should be split as செயலழிந்து + அலமரு பொழுது

"அலமரு" means to be highly distressed, perturbed, agitated. Noun is "அலமரல்".

I don't think "அலம்" will be a suitable way to split the word in this context,though it also means "agitation of mind".அலமரு should be sung as one word.

(P.S: I also verified on the same with Dr.Rukmini Ramani, daughter of Papanasam Sivan and she clarified this to me.)

Hope this was useful. :-)

Gayathri

ஜீவா (Jeeva Venkataraman) said...

>>அலமரல்<<
மனச்சுழற்சி, குழப்பம் என பொருள் தந்திருக்கிறார்கள்.
புதிய சொல்லாடலைக் கண்டு கொண்டேன்!
மிக்க நன்றி!

Sankar said...

for the "nambikkettavar evarayyA" search phrase, your blog is at the top already !

also one of the pages that threw up, pointed to a review of your concert, which went like:

"
The hallmark of Gayathri’s style of singing is the exquisite blend of artistry and Bhakthi Bhava, a result of the traditional training that she has undergone since the age of six.


.........................Her pronunciations of words were very clear throughout the concert and this enabled the gathered rasikas to feel and enjoy the songs


The song `Nambi Kettavar Evarayya’ on Lord Siva in Hindolam was the best one of the concert as it was rendered with complete bhakti bhava and which had a lot of appreciation from the crowd."


The full review is here :

http://suma-gan.sulekha.com/blog/post/2006/12/gayathri-girish-vani-mahal.htm


Cheers

Sankar

Gayathri Girish said...

Sankar,

Thanks for the link, came as a pleasant surprise to me !!

I can't forget this particular concert which has been reviewed- it was on December 21st, 2006. The organizers requested me the previous evening if I could sing since the artiste who was supposed to sing was indisposed due to a sore throat.

I agreed and there was another SOS call the same evening from Krishna Gana Sabha, asking if I could sing on 21st morning at their Sabha, again as a last minute replacement, since the artiste from Kerala could not come due to unavoidable circumstances.

I agreed to sing, since someone had to fill in and help out the artiste who was indisposed and the situation was definitely a desperate one.

So it was two shifts for me that day !!
Morning at Krishna Gana Sabha and evening at Vani Mahal(where I sang nambikettavar evarayyA, bAlagopAla etc).

Thanks Sankar, for giving me an opportunity to recollect this particular incident :-)

Gayathri

Priya Ram said...

Gayathri,

hope u remember, you sang this song even in chembur fine arts in mumbai in december 2007, which i enjoyed a lot. it is a beautiful song and ur rendition was full of devotion. and all the best for all your future endeavours.

Krish Santhanam said...

I am in USA and listen to your music in youtube whenever I drive interstate long distance. I like your nice voice. I do meditation regularly and I very clearly understand the deep meaning of Nambikettaver....... I have emailed this song to many in my circle to persuade them to start meditation. Non-meditators certainly will regret on their deathbed for having wasted their life and it is too late. Meditation is nothing but Shiva or Rama,or Jesus or Buddha or Allah nama chollipalagu.