Sunday, October 17, 2010

Papanasam Sivan Rasikar Manram - Narada Gana Sabha - 29/9/10

All kritis presented in this concert were compositions of Sri.pApanAsam sivan.

Accompanists:

Smt. Padma Shankar - Violin
Sri.Poongulam Subramanian - Mridangam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. swAmi nAn undan - nAttaikurinji(Varnam) - Adi (S)
2. mA dayai - vasantA - Adi (R)
3. sAmajavara gamanA - madhyamAvati - Adi (R)
4. piravA varam - latAngi - Adi (R,N,S)
5. sri valli dEvasenApatE - natabhairavi - Adi
6. bhuvaneshwari pAdam - bEgadA - rUpakam
7. kunram kudi - tOdi - Adi (R,N,S,T)
8. kaNNanai paNi - shanmukhapriyA - Adi
9. kannE En kanmaniyE - kurinji - tisra Adi
10. sri rAma jaya mangaLam - surutti - Adi

1 comment:

nagraj said...

Was a nice concert, dedicated to Tamil Thiyagayyer.

By the way, you have missed to cover your concert held at Iyyappan Baktha Samaj, coimbatore on 22nd Sep