Sunday, June 28, 2009

Padma Sarangapani Cultural Academy - 27/6/09

This concert took place at KshirasAgara Hall, Villivakkam.

Accompanists:

Mysore Srikanth - Violin
Delhi Sairam - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-sahAna (S)
2.sri varalakshmi-sri-rUpakam-muthuswaMi dIkshitar (S)
3.nAn enna tavam seidEnO-kamAs-Adi-uthukAdu vEnkatasubbier
4.Anandanatam-pUrvikalyANi-rUpakam-neelakanta sivan (R,S)
5.nAn oru viLayAtu-navarasakannadA-Adi-pApanAsam sivan
6.teliyalEru rAmA-dEnukA-Adi-tyAgarAja
7.pakkala nilabadi-karaharapriyA-misracApu-tyAgarAja (R,N,S,T)
8.anjana vannanai-kApi-Adi-pAsuram
9.villinai othapuruvam-kAvadi chindu-mahAkavi subramanya bhArati
10.kAkkai chiraginilE-brindavanasArangA-Adi-mahAkavi subramanya bhArati
11.kurai onrum illai-rAgamAlikA-Adi-rAjAji
12.mangaLam

2 comments:

Priya Ram said...

WOW ! its a Superb song-list. sad to miss this one. Happy for Revanth that he could attend in hyderabad.

and hey ! Gayathri any particular reason for singing anjana vannanai in both the concerts ?? all the best for the future.

Gayathri Girish said...

No particular reason. Just felt like singing it at this concert too :-)

Gayathri